ACELE KAMULAŞTIRMAYA YETKİ TANIYAN BAKANLAR KURULU KARARI

ACELE KAMULAŞTIRMAYA YETKİ TANIYAN BAKANLAR KURULU KARARININ YÜRÜTÜLMESİNE DURDURULMASI İLİŞKİN İDARİ YARGI KARARI DİKKATE ALINMAYARAK, KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI VE TAŞINMAZLARIN HAZİNE ADINA TESCİLİNE KARAR VERİLMESİ NEDENLERİ İLE MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLDİĞİ.

KARARIN TAM METNİ
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2 … 1124-8.pdf

Bir cevap yazın