Açık rıza alınmadığını bilen BANKA LEHİNE ipotek konulan aile konutu

HUKUK GENEL KURULU
Açık rıza alınmadığını bilen BANKA LEHİNE ipotek konulan aile konutu niteliğindeki taşınmaz, CEBRİ İCRA sonucu ihale yoluyla BANKANIN MÜLKİYETİNE geçmiş olsa bile BANKA ADINA olan tapu kaydının iptali ile malik eş adına tesciline karar verilmelidir. Görevli mahkeme AİLE mahkemesidir.

(HGK, 28.11.2019, E. 2019/2-318, K. 2019/1238)

Bir cevap yazın