ceza mahkemesi dosyasından elde ettiği, katılana ait adli sicil kaydına ilişkin belge fotokopisini, toplantıya katılan üyelere dağıtma…

T.C. Yargıtay 12. Ceza Dairesi

Esas No:2014/8487
Karar No:2014/24805
K. Tarihi:5.12.2014

amacım İ.. B..’un kişiliği hakkında üyelerin bilgi ve kanaat sahibi olmalarını istememdi. Şikayetçiye ait adli sicil kaydı aramızda devam eden ceza davası dosyasından alınan bir kayıttır” şeklindeki ikrar içeren ayrıntılı beyanı, tarafsız tanıklar B.. B.. ve S.. G..’in, katılanın adli sicil kaydının dağıtıldığına dair beyanları dikkate alındığında, sanığın üzerine atılı eylemin sübut bulduğu

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanığın … İşletme Kooperatifinin ikinci başkanı olduğu, katılanla arasında husumet bulunduğu, olay günü, bir otelde yapılan kooperatif olağan genel kurul toplantısının hemen öncesinde, katılanla aralarında devam eden ceza mahkemesi dosyasından elde ettiği, katılana ait adli sicil kaydına ilişkin belge fotokopisini, toplantıya katılan üyelere dağıtması şeklinde gerçekleşen olayda;
Sanığın soruşturma aşamasında alınan 13.09.2012 tarihli savcılık ifadesinde “Olay günü kooperatifin … Otelinin toplantı salonunda yapılan genel kurul toplantısı sırasında şikayetçiye ait sabıka kaydı fotokopisini bahçıvanımız olan ve toplantı sırasında getir götür işleri yapan H.. A.. aracılığı ile üyelere dağıttırdım. Bunda ki amacım İ.. B..’un kişiliği hakkında üyelerin bilgi ve kanaat sahibi olmalarını istememdi. Şikayetçiye ait adli sicil kaydı aramızda devam eden ceza davası dosyasından alınan bir kayıttır” şeklindeki ikrar içeren ayrıntılı beyanı, tarafsız tanıklar B.. B.. ve S.. G..’in, katılanın adli sicil kaydının dağıtıldığına dair beyanları dikkate alındığında, sanığın üzerine atılı eylemin sübut bulduğu gözetilmeden; sanığın kovuşturma aşamasındaki atılı suçu inkara yönelik savunması ve kooperatifin yönetiminde yer alan, soruşturma aşamasında şüpheli sıfatıyla ifadeleri tespit edilen tanıkların, olayın vuku bulmadığına yönelik beyanlarına öncelik verilerek, sanığın atılı suçu işlediği sabit görülmediğinden bahisle, sanığın mahkumiyeti yerine, yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin, temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca, beraate ilişkin hükmün isteme uygun olarak BOZULMASINA, 05/12/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın