Deniz manzaralı oda ayırtılmasına rağmen başka oda verilmesi – manevi tazminat

T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi
Esas No:2013/11956
Karar No:2013/24228
K. Tarihi:3.10.2013

Borçlar Kanunu 58. maddeye kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesi isteyebilir. Tüketicinin korunması hakkında kanunun 4 ve 4/A maddesi uyarıncada tazminat talep edilebilir. Somut olayda davalının sözleşmeye aykırı davrandığı, tatil için gelinen otelin kapısında davacıyı, eşi ve çocuğu ile bekletilerek başka otelde kalmak zorunda bırakıldığı açıktır. Bu durumda davacının kişilik haklarının zedelendiğinin kabulü gerekir. Mahkemece, uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken bu talebin tümden reddi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

Taraflar arasındaki tazmınat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı firmadan erken rezervasyon uygulaması ile katalogda beğendiği otelde deniz manzaralı oda ayırttığını, tatil zamanı geldiğinde kendilerine ayrılan odanın otelin başka bir yerleşkesinde olduğu, deniz görmediğinin anlaşıldığını karısı ve çocuğu ile saatlerce kapıda bekletildiği, başka yerde tatil yapmak zorunda kaldığını, parasının davalı firmaca kısmen iade edildiğini ileri sürerek 215,00 TL maddi 5.000,00 TL manevi tazminatın faizi ile tahsilini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, maddi tazminatın kabulüne, manevi tazminat isteğinin reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Borçlar Kanunu 58. maddeye kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesi isteyebilir. Tüketicinin korunması hakkında kanunun 4 ve 4/A maddesi uyarıncada tazminat talep edilebilir. Somut olayda davalının sözleşmeye aykırı davrandığı, tatil için gelinen otelin kapısında davacıyı, eşi ve çocuğu ile bekletilerek başka otelde kalmak zorunda bırakıldığı açıktır. Bu durumda davacının kişilik haklarının zedelendiğinin kabulü gerekir. Mahkemece, uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken bu talebin tümden reddi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 03.10.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın