EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA EŞİNE VE ANNESİNE KARŞI TEHDİT SUÇUNDAN BERAAT VERİLMESİ, SUÇUN SABİT OLDUĞU

Yargıtay 4. Ceza Dairesi
2015/21528 E.
2019/18081 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Beraat


Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi,

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre, müştekiye karşı kötü muamele, yaralama eylemlerinin de gerçekleştirildiği, ancak bu fiillerden ayrıca dava açılmadığı anlaşılmış ve söz konusu fiillerin eşe karşı gerçekleşmesi gözetilerek tehdit suçu yönünden 5271 sayılı Yasa’nın 253. maddesinin 3. fıkrası gereğince uzlaşmaya gidilemeyeceği tespit edilerek yapılan incelemede,

Müştekinin (maktulenin) verdiği 19.04.2013 havaleli dilekçeyle eşi tarafından sürekli huzursuz edildiği, ölümle tehdit edildiği, baskılarına dayanamayıp kendi rızası ile eşini ve evini terk ettiğini, ilgili karakolda dosyalarının bulunduğunu, boşanmak için avukat tutup kadın sığınma evinde kaldığını, çocukları üzerinde tehditlerde bulunması üzerine korkusundan geri döndüğünü, anlaşamayınca evi terk ettiğini; eşi olan sanığın bu kez ailesini tehdit ettiğini, bunun üzerine kurumda tanıştığı bir arkadaşının evine gittiğini, eşi şüphelinin hakkında arama kararı çıkarttırdığını duyduğunu, can güvenliğinin tehlikede olduğunu, bu nedenle de hakkındaki bilgilerin eşine verilmemesini istediğini belirttikden sonra; nihayet müştekinin 15.01.2014 günü şüpheli eşi tarafından öldürülmesi üzerine 13.06.2014 tarihli iddianameyle dava açıldığı; annesi olan katılanın kızına yönelik tehditleri, kötü muameleleri doğruladığı gibi, kızını kurtarmak için evine alması üzerine şüpheli ve şüphelinin babasının evini basarak kendisini ve kızını ölümle tehdit ettiklerini doğruladığı; sanığın savunmasında suçunu inkar ettiği ancak müştekinin evi terk etmesi nedeniyle kayınvalidesinin evine gittiğini dile getirdiği olayda; müştekilerin beyanları, olayın oluş biçimi, müştekilerin önceden karakola intikal eden olaylardan söz etmeleri, müştekinin (maktulenin) iki çocuğunun olması, kadın sığınma evine yerleşmesi ve bir süre orada kalması, annesinin evine gitmesi üzerine sanığın eşine ve annesine baskı uygulaması, adresini kaybettirip başka yere giderek canını kurtarmaya çalışması, tüm bu belirtilen ve dosya içerisinde yer alan hususlar birlikte değerlendirildiğinde neticede eşini öldürmüş olan ve eşini öldürmek suçundan hakkında dava açılan sanığın annesine ve müştekiye (maktuleye) karşı atılı tehdit suçunu işlediği sabit olduğu halde yazılı gerekçeyle beraat kararı verilmiş olması,

Kanuna aykırı ve katılan …’nın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 25/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın