HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI

T.C. YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ

E. 2009/124
K. 2010/12656
T. 14.12.2010

• HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI ( Köpeğin Mağduru Isırarak Yaralaması – Şikayetten Vazgeçme ve Fikri İçtima Hükmüde Nazara Alındığında Eylemin TCK. Md. 177’de Düzenlenen Suça Dönüşeceği )
• KÖPEĞİN MAĞDURU ISIRARAK YARALAMASI ( Şikayet Yokluğu Nedeniyle Taksirle Yaralama Suçundan Açılan Davanın Düşürülemeyeceği – Eylemin Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçuna Dönüşeceği )
• TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın Bakım ve Gözetimi Altında Bulunan Köpeğin Mağduru Isırarak Yaralaması – Şikayet Yokluğu Nedeniyle Taksirle Yaralama Suçundan Açılan Davanın Düşürülemeyeceği )
5237/m. 44, 177
ÖZET : Sanığın kendisine ait köpeği başı boş bırakması sonucunda hayvan mağduru ısırarak yaralamıştır. Sanık bakımı ve gözetimi altında bulunan hayvanın muhafazasında ihmal göstermiştir. Mağdurun şikayetten vazgeçmesi ve TCK’nın fikri içtimaya ilişkin 44. maddesi hükmüde nazara alındığında, sanığın eylemin 5237 sayılı TCK’nın 177. maddesinde düzenlenen suça dönüşür. Şikayet yokluğu nedeniyle taksirle yaralama suçundan açılan davanın düşürülmesine karar verilemez.
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Sanığın kendisine ait köpeği başı boş bırakması sonucunda hayvanın mağduru ısırarak yaralanmasına neden olduğu, bu sebeple bakımı ve gözetimi altında bulunan hayvanın muhafazasında ihmal gösterdiği, mağdurun şikayetten vazgeçmesi ve TCK’nın fikri içtimaya ilişkin 44. maddesi hükmüde nazara alındığında, sanığın eylemin 5237 sayılı TCK’nın 177. maddesinde düzenlenen suça dönüşeceği hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, şikayet yokluğu nedeniyle taksirle yaralama suçundan açılan davanın düşürülmesine karar verilmesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı, Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 14.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın