KATILANIN FACEBOOK HESABININ ELE GEÇİRİLDİĞİ VE BİR ARKADAŞ İLE GÖRÜŞÜLEREK İSTENEN HESAP NUMARASINDAN 21.800-TL PARA ÇEKİLDİĞİ

Özet: Sanık …’ın atılı suçu işlemediğini savunması, sanık …’ın sanık …’ın haberi olmadan kartını ele geçirdiğini beyan ederek savunmayı desteklemesi karşısında, sanığın diğer sanık … ‘ın nitelikli dolandırıcılık eylemine iştirak ettiğine dair mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı, şüpheden uzak delil ve emare elde edilemediğinden, sanığın atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir.
T.C.
Yargıtay
15. Ceza Dairesi
E: 2016/4110 K: 2018/8088 K.T.: 15.11.2018

15. Ceza Dairesi         2016/4110 E.  ,  2018/8088 K.

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme vb.
HÜKÜM : 1- Sanık … nitelikli dolandırıcılık suçundan; TCK 158/1-f 158/1-son, 39/2-c, 52, 52/4, 53/1-2-3 maddeleri gereğince mahkumiyet
2-Sanık … bilişim sistemindeki verileri bozma suçundan; TCK 244/2, 53/1-2-3 maddeleri gereğince mahkumiyet
3-Sanık … nitelikli dolandırıcılık suçundan: TCK 158/1-f, 158/1-son, 39/2-c, 52, 52/4 53/1-2-3 maddeleri gereğince mahkumiyet
Nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemindeki verileri bozma suçundan sanık …’ın mahkumiyetine ilişkin hükümler sanık … tarafından, nitelikli dolandırıcılık suçundan sanık …’ın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık … ve o yer Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Katılan …’in facebook hesabının ele geçirildiği, suç tarihinde facebook hesabından arkadaşı katılan … ile sohbet edilip, acil para geleceği söylenilerek hesap numarası istendiği, akabinde katılan …’ın hesap numarası ve kart bilgilerinin gönderildiği, hesaptan parça parça nakit çekilerek toplam 21.800 TL sanık …’ın üyeliği bulunan oyun sitelerine para aktarıldığı, yine sanık …’ın Garanti Bankasında bulunan hesabına oley.com’dantuttur.com ve misli.com’dan para havalesi geldiği ve aynı gün nakit çekim ve alışverişlerle hesabın boşaltıldığı, aynı zamanda kamera kayıtlarında paraların sanık … tarafından ATM’den çekildiğinin tespit edildiği, sanıkların bu şekilde nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemindeki verileri bozma suçunu işledikleri iddia edilen somut olayda;
1-Sanık …’ın hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine ilişkin yapmış olduğu temyiz talebinin incelenmesinde;
Sanığın yüzüne karşı verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik, yasal süresi geçtikten sonra yaptığı 23/09/2016 tarihli temyiz inceleme başvurusunun, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
2- Sanık … hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükmüne ilişkin o yer Cumhuriyet Savcısının ve sanık …’ın temyiz başvurusunun incelenmesinde;
Sanık …’ın atılı suçu işlemediğini savunması, sanık …’ın sanık …’ın haberi olmadan kartını ele geçirdiğini beyan ederek savunmayı desteklemesi karşısında, sanığın diğer sanık … ‘ın nitelikli dolandırıcılık eylemine iştirak ettiğine dair mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı, şüpheden uzak delil ve emare elde edilemediğinden, sanığın atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık … ve o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu nedenle, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15/11/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın