MEVZUAT  İÇTİHAT  MERKEZİ 

Hayatın temeli hukuktur. Hukuk hakkın yerine getirilmesidir. Adalet hukukla sağlanır. Hukuk evrenseldir, evrensel olmayan hukuk kuralları adaleti sağlayamaz. Adaletin olmadığı yerde keyfilik, keyfiliğin olduğu yerde huzursuzluk ve düzensizlik olur.