Olası kasıtla işlenen suça teşebbüsün mümkün olamayacağı

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Olası kastla öldürmeye teşebbüs
HÜKÜM : – …’a yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan beraat,
– …’a yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan TCK’nin 81, 21, 35, 62, 53. maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA


Temyizin kapsamına göre, sanık … hakkında mağdur …’e yönelik olası kasıtla öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmü ile mağdur …’e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan beraat hükmüne hasren yapılan incelemede,

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …’nin mağdur …’e yönelik eyleminin sübutu kabul, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık …’nin suçun niteliğine, haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine, yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,

Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanık …’nin mağdurlar … ve …’in üzerine doğru traktör sürdüğü ve “sizi öldüreceğim” diyerek bağırdığı, traktörün arka tekerlekleri ile mağdur …’in iki baldırının üzerinden geçtiği, mağdur …’in ise kendi çabasıyla traktörün gidiş istikametinden kendisini kurtardığının anlaşıldığı olayda,

-Sanık …’nin mağdurlar … ve …’e yönelik eylemi ile açığa çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu, bu nedenle kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmaları gerektiği düşünülmeksizin, yazılı şekilde mağdur …’e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan beraatına, mağdur …’e yönelik olası kasıtla öldürmeye teşebbüs suçundan mahkumiyetine dair hükümler kurularak eksik cezalar tayini,


-Kabule göre de, niteliği gereği olası kasıtla işlenen suça teşebbüsün mümkün olamayacağının gözetilmeksizin mağdur …’e yönelik eylemin olası kasıtla öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmesi,

Yasaya aykırı olup, sanık müdafi ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 19/11/2019 gününde oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın