SANIĞIN FACEBOOK’TAN KATILANIN CEP TELEFONU NUMARASINI YAYARAK TCK 136/1’DEKİ SUÇU İŞLEDİĞİ

Özet: Sanığın Facebook’tan “Alın size kaliteli orosbusu adı hatice……….” şeklinde paylaşım yaparak katılanın kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını yayması nedeniyle TCK’nın 136/1. maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu, katılana hakaret etmesi nedeniyle TCK’nın 125/1. maddesinde düzenlenen hakaret suçunu işlediği, bir fiili ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanığın, TCK’nın 44. maddesi gereğince, daha ağır cezayı gerektiren verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan cezalandırılması, hakaret suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekir.
T.C.
Yargıtay
12. Ceza Dairesi
E: 2018/5543 K: 2018/11032 K.T.: 21.11.2018
Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suçlar : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, Hakaret
Hüküm : TCK’nın 136/1, 58/7, 53, 125/2-1-4, 58/7, 53. maddeleri gereğince mahkumiyet
Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/04/2018 tarih, 2017/1022 – 2018/369 sayılı direnme kararı, sanık tarafından temyiz edilmekle, 6763 sayılı Kanunun 36. maddesiyle değişik CMK’nın 307. maddesinin 3. fıkrası uyarınca dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Dairemizin, 23.10.2017 tarih, 2016/10893 – 2017/7762 sayılı kararında yer alan “Dosya kapsamına ve sanığın ikrar içeren savumasına göre; sanığın facebooktan “Alın size kaliteli orosbusu adı hatice……….” şeklinde paylaşım yaparak katılanın kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını yayması nedeniyle TCK’nın 136/1. maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu, katılana hakaret etmesi nedeniyle TCK’nın 125/1. maddesinde düzenlenen hakaret suçunu işlediği, bir fiili ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanığın, TCK’nın 44. maddesi gereğince, daha ağır cezayı gerektiren verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan cezalandırılması, hakaret suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, her iki suçtan hüküm kurulması nedeniyle sanık hakkında fazla ceza tayini, kanuna aykırı” şeklindeki bozma gerekçesinin sonucu bakımından usul ve kanuna uygun olduğundan, kararda değişiklik yapılmasına yer olmadığına, CMK’nın 307/3. maddesi uyarınca, dosyanın incelenmek üzere Yargıtay Ceza Genel Kurul Başkanlığına gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 21.11.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın