SAVUNMAYA İLİŞKİN HAKLAR HATIRLATILMADAN YAPILAN SORGUYA DAYALI MAHKUMİYET HÜKMÜ VERİLMESİNİN SAVUNMA HAKKINI KISITLADIĞI

T.C. Yargıtay 8. Ceza Dairesi

E: 2018/7501
K: 2018/12467
K.T.: 08.11.2018
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
Özet: Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama suçundan açılarak mevcut dava dosyasıyla birleştirilen davanın 23.01.2018 gün ve 2018/3483-1390-1124 Sor Esas İd nolu iddianamesinin, sanığın hazır bulunduğu ve hükmün verildiği 26.04.2018 günlü duruşmada, “sanığa 2018/98 esas sayılı dosyaya ilişkin iddianame okundu” denilmekle yetinildiği, bu şekilde, iddianame okunup, yüklenen suçtan dolayı CMK 191’in yollamada bulunduğu aynı Kanun’un 147. maddesi gereğince sorguya çekilmesi gereken sanığın, savunmaya ilişkin hakları hatırlatılmadan yapılan sorgusuna dayalı olarak mahkumiyetine karar verilmek suretiyle savunma hakkının kısıtlanması bozmayı gerektirir.

SUÇ : Başkasına ait banka hesabıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretilmesi, satılması, devredilmesi, satın alınması veya kabul edilmesi, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama
HÜKÜM : Sanık hakkında başkasına ait banka hesabıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartıüretilmesi, satılması, devredilmesi, satın alınması veya kabul edilmesi suçundan beraat, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama suçundan mahkumiyet,
Gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Sanık hakkında başkasına ait banka hesabıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretilmesi, satılması, devredilmesi, satın alınması veya kabul edilmesi suçundan kurulan hüküm yönünden yapılan incelemede;
5237 sayılı TCK.nun 245/2. madde ve fıkrasında düzenlenen “Başkaları adına sahte banka veya kredikartı üretme, satma, devretme, satın alma veya kabul etme” eylemlerinde suçun mağduru kartı üreten banka ya da finans kuruluşu olması nedeniyle, adına ek kart düzenlenen …’nun katılma ve kararı temyiz yetkisi bulunmadığından ve katılma kararı verilmiş olması da hükmü temyiz hakkı vermeyeceğinden, şikayetçi … vekilinin temyiz isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi gereğince REDDİNE,
2- Sanık hakkında sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama suçundan kurulan hükme yönelik yapılan temyiz incelemesine gelince;
Bozma ilamının içeriğine göre sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama suçundan açılarak mevcut dava dosyasıyla birleştirilen davanın 23.01.2018 gün ve 2018/3483-1390-1124 Sor Esas İd nolu iddianamesinin, sanığın hazır bulunduğu ve hükmün verildiği 26.04.2018 günlü duruşmada, “sanığa 2018/98 esas sayılı dosyaya ilişkin iddianame okundu” denilmekle yetinildiği, bu şekilde, iddianame okunup, yüklenen suçtan dolayı 5271 sayılı CMK.nun 191. maddesinin yollamada bulunduğu aynı Kanun’un 147. maddesi gereğince sorguya çekilmesi gereken sanığın, savunmaya ilişkin hakları hatırlatılmadan yapılan sorgusuna dayalı olarak mahkumiyetine karar verilmek suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 08.11.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın