TAPUSUZ TAŞINMAZLARDA ZİLYETLİKTEN İBARET OLAN HAKKIN DEVRİ SURETİYLE YAPILAN ELDEN BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİ HİÇ BİR BİÇİM KOŞULUNA TABİ DEĞİLDİR

Yargıtay  1. Hukuk Dairesi

Esas No:2013/20443
Karar No:2015/5931

…..Dava Murusi muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapı iptal ve tescil isteğine ilişkindir..Davacılar mirasbırakan babaları Rıfat Erbilden kalan taşınmazların kardeşleri olan Nazif TARAFINDAN KADASTRO TESPİTİ SIRASINDA MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMAK AMACIYLA MUVAZAALI OLARAK KENDİSİ VE DAVALI OĞLU fAHRİ ADINA TESCİL ETTİREREK ,SONRASINDA NAZİF ADINA KAYITLI TAŞINMAZLARINDA DAVALI fAHRİYE TEMLİK EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜREREK PAYLARI ORANINDA TAPU İPTAL VE TESCİK İSTEMİNDE BULUNMUŞLARDIR .
MAHKEMECE DAVANIN KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR.DOSYA İÇERİĞİNDEN TOPLANAN DELİLLERDEN ÇEKİŞME KONUSU ……PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARIN SENETSİZDE ZİLYEDLİĞE DAYALI OLARAK DAVALI FAHRİ ERBİL ADINA ………….PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARI İSE DAVA DIŞI NAZİF ERBİİ ADINA AYNI ŞEKİLDE KADASTROCA TESPİT VE TESCİL EDİLDİKLERİ ,SONRASINDA NAZİF ERBİL ADINA KAYITLI OLAN TAŞINMAZLARIN 29.09.2009 TARİHİNDE DAVALI FAHRİYE SATIŞ SURETİ İLE TEMLİK EDİLDİKLERİ ANLAŞILMAKTADIR. HEMEN BELİRTMEK GEREKİRKİ TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR TAŞINIR MAL NİTELİĞİNDEDİR.TAPUSUZ TAŞINMAZLARDA ZİLYETLİKTEN İBARET OLAN HAKKIN DEVRİ SURETİYLE YAPILAN ELDEN BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMELERİ HİÇ BİR BİÇİM KOŞULUNA TABİ DEĞİLDİR.BU NEDENLE GİZLENEREK YAPILAN BAĞIŞLAMA NİTELİĞİNDEKİ TASARRUF GEÇERLİDİR.BU TÜR TEMLİKLER BAKIMINDAN 01.04.1974 GÜNLÜ VE 172 SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARININ UYGULAMA YERİ YOKTUR.SOMUT OLAYDA ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZLARIN SENETSİZDEN TESPİT VE TESCİL EDİLDİĞİ SABİTTİR.Hal böyle olunca davanın tümden reddine karar verilmesi gerekirken .yanılgılı değerlendirmelerle yazılı olduğu üzere kısmen kabulüne karar verilmiş olması isabetsizdir.Davalıların temyiz itirazları yerindedir.Kabulüyle Hükmün açıklanan nedenlerden ötürü(6100 sayılı yasanın geçici 3 ncü maddesi yollaması ile)1086 SAYILI HUMK 428 maddesi gereğince BOZULMASINA ….21.04.2014

Bir cevap yazın