Ticari nitelikteki araçlarda ayıp nedeniyle açılacak tazminat davalarında görevli yargı yeri

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi

15/02/2018 tarih

E:2016/15771

K:2018/685
Ticari nitelikteki araçlarda ayıp nedeniyle açılacak tazminat davalarında görevli yargı yerinin asliye ticaret mahkemeleri olduğuna hükmedilmiştir:

“…Dava ticari nitelikteki aracın üretim hatası olması nedeniyle iadesi ile bedelinin tahsili istemine ilişkin olup, araç ticari nitelikte oldugundan UYUSMAZLIGIN TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ GEREKİRKEN, tüketici mahkemesi olarak davanın görülüp sonuçlandırılması, görev kamu düzenine ilişkin olduğundan dogru görülmemiştir…”

Bir cevap yazın