Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat (özelge) vermiş olmaları halinde, daha sonra verginin eksik alındığından bahisle özel usulsüzlük cezası kesilemez.

D A N I Ş T A Y
Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas No : 2018/514
Karar No : 2018/452

Bir cevap yazın